این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی / متخصص جراحی عمومی
اصفهان
03132336349
اصفهان
خیابان شمس آبادی – مقابل بیمارستان سینا – ساختمان 174 – طبقه دوم

دکتر سید محمد جواد طباطبایی متخصص جراحی پلاستیک در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر سید محمد جواد طباطبایی