این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
سنندج
08733282185
سنندج
کردستان – سنندج – خیابان صفری – میدان مولوی (چهار راه صفری ) – ساختمان ژینا – طبقه سوم

دکتر سید محمد فاروق شیخ الاسلامی متخصص مغز و اعصاب در سنندج | آدرس و تلفن دکتر سید محمد فاروق شیخ الاسلامی