دکتر سیدمحمد هاشمی جزی
تخصص: قلب و عروق
محل مطب: اصفهان

دکتر سیدمحمد هاشمی جزی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سیدمحمد هاشمی جزی

شماره تماس:

03132663050

آدرس:

اصفهان – خیابان بزرگمهر – روبروی بیمارستان شهیدصدوقی – کوی طاووس – مجتمع طاووس – طبقه اول