این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
اصفهان
03132663050
اصفهان
اصفهان – خیابان بزرگمهر – روبروی بیمارستان شهیدصدوقی – کوی طاووس – مجتمع طاووس – طبقه اول

دکتر سیدمحمد هاشمی جزی متخصص قلب و عروق در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر سیدمحمد هاشمی جزی