این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
کرمان
03432459004
کرمان
چهار راه طهماسب آباد – خیابان جهاد – کوچه شماره ۲ – ساختمان زکریا

دکتر سید محمود شریعت زاده متخصص ارتوپدی در کرمان | آدرس و تلفن دکتر سید محمود شریعت زاده