دکتر سید محمود محمدی
تخصص: چشم
محل مطب: بجنورد

دکتر سید محمود محمدی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سید محمود محمدی

شماره تماس:

058-32721369

آدرس:

خراسان شمالی – بجنورد – خیابان 17 شهریور – کوچه شهید همدانی – ساختمان پزشکان امید