این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
اصفهان
03132225171
اصفهان
چهار راه فلسطین – اول خیابان فلسطین – روبروی کانون بازنشستگان آموزش و پرورش – ساختمان دکتر مقدادی – طبقه اول

دکتر سید مرتضی مقدادی اصفهانی متخصص پوست و مو در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر سید مرتضی مقدادی اصفهانی