دکتر سید مهدی حسینی خواه منشادی

تخصص: پوست و مو
محل مطب: مشهد

دکتر سید مهدی حسینی خواه منشادی متخصص پوست و مو در مشهد | آدرس و تلفن دکتر سید مهدی حسینی خواه منشادی

شماره تماس:

05138492029

آدرس:

کوی دکترا – خیابان ابن سینا 11 – مجتمع پزشکی ابن سینا