این پزشک

تخصص پزشک: چشم
خرم آباد
066-33330483
خرم آباد
لرستان – خرم آباد – خیابان شهدای شرقی – ساختمان پزشکان نور – طبقه 3 – واحد 301 – مطب دکتر سید هادی علی

دکتر سید هادی علی متخصص چشم در خرم آباد | آدرس و تلفن دکتر سید هادی علی