دکتر سیروس پاک سرشت
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: اهواز

دکتر سیروس پاک سرشت

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سیروس پاک سرشت

شماره تماس:

06132225244

آدرس:

خوزستان – اهواز – خیابان نادری – بین نظامی و فردوسی – ساختمان پزشکی حضرت ابوالفضل