دکتر سیما بغدادی

تخصص: پوست و مو
محل مطب: گرگان

دکتر سیما بغدادی متخصص پوست و مو در گرگان | آدرس و تلفن دکتر سیما بغدادی

شماره تماس:

01732231916

آدرس:

خیابان ولیعصر – ساختمان سینا