دکتر سیمین شمسی میمندی

تخصص: پوست و مو
محل مطب: کرمان

دکتر سیمین شمسی میمندی متخصص پوست و مو در کرمان | آدرس و تلفن دکتر سیمین شمسی میمندی

شماره تماس:

03432455538

آدرس:

چهارراه طهماسب آباد – ساختمان پزشکان متخصص طبقه دوم