دکتر سینا عزیزی
تخصص: چشم
محل مطب: کرمان

دکتر سینا عزیزی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر سینا عزیزی

شماره تماس:

09021405901

آدرس:

کرمان – خیابان شهید بهشتی – ابتدای کوچه 11 – مجتمع پزشکی بزرگمهر