دکتر شهرام بامداد
تخصص: چشم
محل مطب: شیراز

دکتر شهرام بامداد

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر شهرام بامداد

شماره تماس:

07132360860

آدرس:

فارس – شیراز – خیابان اردیبهشت غربی – بین خیابان هفت تیر(بیست متری سینما سعدی)و خیابان فلسطین(باغشاه) – نبش کوچه4 – ساختمان بهشت – طبقه سوم – واحد3