این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
کرمانشاه
08337273955
کرمانشاه
پارکینگ شهرداری – ساختمان پزشکان اجلالیه – طبقه اول – واحداول

دکتر شهرام تحریری متخصص پوست و مو در کرمانشاه | آدرس و تلفن دکتر شهرام تحریری