این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
بجنورد
05832240356
بجنورد
خراسان شمالی – بجنورد – چهارراه مخابرات – خیابان شریعتی جنوبی – کوچه دکتر حکمتی – ساختمان ابن سینا – زیرزمین

دکتر شهرام تراب زاده متخصص مغز و اعصاب در بجنورد | آدرس و تلفن دکتر شهرام تراب زاده