دکتر شهرام رحیمیان
تخصص: چشم
محل مطب: سمنان

دکتر شهرام رحیمیان

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر شهرام رحیمیان

شماره تماس:

02333323331

آدرس:

سمنان – میدان سعدی – ساختمان صدف – طبقه چهارم – واحد ۸