دکتر شهریار شمس شعاعی


تخصص: چشم


شهر: کرمانشاه

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر شهریار شمس شعاعی متخصص چشم

—————–

آدرس:
کرمانشاه – خیابان پارکینگ شهرداری


 

تلفن تماس:
0833779895


 

دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.