دکتر شیدا آرش
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: زنجان

دکتر شیدا آرش

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر شیدا آرش

شماره تماس:

02433329099

آدرس:

زنجان – خیابان 7 تیر – ساختمان پزشکان اتحاد – طبقه دوم – واحد 6