این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
ساری
01133314606
ساری
خیابان قارن – مجتمع پزشکی شفا – طبقه دوم – واحد ۳۰۵

دکتر شیرین اباذری متخصص تغذیه و رژیم درمانی در ساری | آدرس و تلفن دکتر شیرین اباذری