دکتر صادق میرزاده
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: خرم آباد

دکتر صادق میرزاده

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر صادق میرزاده

شماره تماس:

06633314602

آدرس:

لرستان – خرم آباد – میدان شهدا – جنب داروخانه امام حسین