دکتر صفا دشتیزاده

تخصص: قلب و عروق
محل مطب: تهران

دکتر صفا دشتی زاده متخصص قلب و عروق در تهران | آدرس و تلفن دکتر صفا دشتی زاده

شماره تماس:

02122792694

آدرس:

تهران – خیابان پاسداران – بين بوستان نهم و دهم – ساختمان بوستان – طبقه فوقاني مرکز هسته اي دکتر کريمي