دکتر صمد فانی حنیفه

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: کرمانشاه

دکتر صمد فانی حنیفه متخصص مغز و اعصاب در کرمانشاه | آدرس و تلفن دکتر صمد فانی حنیفه

شماره تماس:

08337274043

آدرس:

کرمانشاه – پارکینگ شهرداری – ساختمان مهرگان – طبقه 2