دکتر طلیعه ساغری
تخصص: چشم
محل مطب: تهران

دکتر طلیعه ساغری

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر طلیعه ساغری

شماره تماس:

02177477138

آدرس:

تهران – خیابان پیروزی – روبه روی خیابان اول نیروی هوایی ( روبه روی سینما ) – جنب بنگاه اجلاس – پلاک 314