این پزشک

تخصص پزشک: چشم
قزوین
02833230410
قزوین
قزوین – خیابان خیام – ساختمان چهلستون – طبقه سوم – واحد 16

دکتر طیبه ایزدی متخصص چشم و بینایی در قزوین | آدرس و تلفن دکتر طیبه ایزدی