این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
بندر عباس
07633683931
بندر عباس
میدان صادقیه – ساختمان پاسارگاد – طبقه 4 – کلینیک پایدار

دکتر ظهیر عباس متخصص پوست و مو در بندر عباس | آدرس و تلفن دکتر ظهیر عباس