این پزشک

تخصص پزشک: چشم
شیراز
۹07132317719
شیراز
فارس – شیراز – خیابان اردیبهشت – بین خیابان فلسطین و ۲۰ متری سینما سعدی – کلینیک نور – طبقه ۴

دکتر عادل عطارزاده متخصص چشم و بینایی در شیراز | آدرس و تلفن دکتر عادل عطارزاده