این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
گرگان
01732329311
گرگان
شالی کوبی – اطلاعات 23- پاساژ ایرانشهر – طبقه اول

دکتر عباسعلی تاجیک قنبری متخصص پوست و مو در گرگان | آدرس و تلفن دکتر عباسعلی تاجیک قنبری