این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
اصفهان
03132671538
اصفهان
اصفهان – خیابان بزرگمهر – نرسیده به پل بزرگمهر – جنب مادی نیاسر – ساختمان 152 – طبقه اول

دکتر عباسعلی جمشیدی متخصص قلب و عروق در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر عباسعلی جمشیدی