این پزشک

تخصص پزشک: چشم
مشهد
05138592289
مشهد
خراسان رضوی – مشهد – خیابان امام‌ رضا – بیبن خیابان امام رضا 15 و 17

دکتر عباس‌ پهلوان‌ زاده‌ متخصص چشم و بینایی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر عباس‌ پهلوان‌ زاده‌