دکتر عباس‌ پهلوان‌ زاده‌
تخصص: چشم
محل مطب: مشهد

دکتر عباس‌ پهلوان‌ زاده‌

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر عباس‌ پهلوان‌ زاده‌

شماره تماس:

05138592289

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – خیابان امام‌ رضا – بیبن خیابان امام رضا 15 و 17