این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
رشت
01332112135
رشت
گلسار – ابتدای خیابان 80

دکتر عباس درجانی متخصص پوست و مو در رشت | آدرس و تلفن دکتر سیده عباس درجانی