دکتر عباس شاهی


تخصص: چشم


شهر: سمنان

اطلاعات تماس و نوبت گیری

دکتر عباس شاهی متخصص چشم

—————–

آدرس:
سمنان – بلوارمعلم – روبروی پمپ بنزین جلالی


 

تلفن تماس:
02333325660


 

دیگر اطلاعات:

شما این پزشک هستید؟
برای ثبت اطلاعات بیشتر مانند ساعات مراجعه و موارد دلخواه… کلیک کنید.