این پزشک

تخصص پزشک: چشم
سمنان
02333325660
سمنان
سمنان – بلوارمعلم – روبروی پمپ بنزین جلالی

دکتر عباس شاهی متخصص چشم و بینایی در سمنان | آدرس و تلفن دکتر عباس شاهی