دکتر عبدالحمید شریعت
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: شیراز

دکتر عبدالحمید شریعت

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر عبدالحمید شریعت

شماره تماس:

07132318060

آدرس:

فارس – شیراز – خیابان اردیبهشت غربی – نزدیک به بیمارستان شفا – ساختمان مهر – طبقه اول