دکتر عبدالحمید شریعت

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: شیراز

دکتر عبدالحمید شریعت متخصص مغز و اعصاب در شیراز | آدرس و تلفن دکتر عبدالحمید شریعت

شماره تماس:

07132318060

آدرس:

فارس – شیراز – خیابان اردیبهشت غربی – نزدیک به بیمارستان شفا – ساختمان مهر – طبقه اول