این پزشک

تخصص پزشک: چشم
قم
02537712495
قم
قم – خیابان آذر – روبروی 45 متری عمار یاسر – کوچه 108

دکتر عبدالرحیم زمردین متخصص چشم و بینایی در قم | آدرس و تلفن دکتر عبدالرحیم زمردین