دکتر عبدالرحیم زمردین
تخصص: چشم
محل مطب: قم

دکتر عبدالرحیم زمردین

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر عبدالرحیم زمردین

شماره تماس:

02537712495

آدرس:

قم – خیابان آذر – روبروی 45 متری عمار یاسر – کوچه 108