دکتر عبدالرسول موقر
تخصص: چشم
محل مطب: ساری

دکتر عبدالرسول موقر

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر عبدالرسول موقر

شماره تماس:

01133328696

آدرس:

مازندران – ساری – خیابان قارن – روبروی حسینیه حاجی آباد – ساختمان 87 – طبقه 2