دکتر عبدالرضا باستانی
تخصص: چشم
محل مطب: اهواز

دکتر عبدالرضا باستانی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر عبدالرضا باستانی

شماره تماس:

061-32222844

آدرس:

خوزستان – اهواز – خیابان شریعتی – خیابان 30 متری – روبروی خیریه 14 معصوم – کوچه باستانی – پلاک 14 و 16