دکتر عبدالرضا جانگران نژاد کاهدی
تخصص: چشم
محل مطب: اهواز

دکتر عبدالرضا جانگران نژاد کاهدی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر عبدالرضا جانگران نژاد کاهدی

شماره تماس:

061-33381599

آدرس:

خوزستان – اهواز – کیانپارس – خیابان 15 غربی – ابتدای فاز اول -مجتمع ایران پارس – طبقه دوم