دکتر عبدالرضا مدقالچی
تخصص: چشم
محل مطب: رشت

دکتر عبدالرضا مدقالچی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر عبدالرضا مدقالچی

شماره تماس:

01333110536

آدرس:

گیلان – رشت – چهارراه گلسار – خیابان نواب – ساختمان پارس – طبقه سوم