این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
بندرعباس
07632235598
بندرعباس
هرمزگان – بندرعباس – خیابان سید جمال الدین اسدآبادی – پایین تر از مسجد فاطمی – روبروی داروخانه کیمیا – کوچه فرش مشهد انتهای کوچه – ساختمان جالینوس – طبقه اول

دکتر عبدالرضا وثوق متخصص مغز و اعصاب در بندرعباس | آدرس و تلفن دکتر عبدالرضا وثوق