دکتر عبدالله‌ فرساد
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: مشهد

دکتر عبدالله‌ فرساد

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر عبدالله‌ فرساد

شماره تماس:

05138412279

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – دکترا – آخر خیابان مسعود