این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
تبریز
04135540929
تبریز
17 شهریور جدید – بین طالقانی وشریعتی – ساختمان کسری

دکتر عبداله آراسته متخصص ارتوپدی در تبریز | آدرس و تلفن دکتر عبداله آراسته