این پزشک

تخصص پزشک: قلب و عروق
اردبیل
04533238489
اردبیل
اردبیل – میدان سرچشمه – کوچه 29 شهریور – ساختمان پزشکان دی

دکتر عدالت حسینیان متخصص قلب و عروق در اردبیل | آدرس و تلفن دکتر عدالت حسینیان