این پزشک

تخصص پزشک: ارتوپدی
اردبیل
04533251877
اردبیل
بین بیمارستان امام خمینی و میدان قدس – پلاک 57 – جنب داروخانه

دکتر عسکر قادری متخصص ارتوپدی در اردبیل | آدرس و تلفن دکتر عسکر قادری