این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
بیرجند
05632233429
بیرجند
خیابان طالقانی – طالقانی 3 – ساختمان پزشکان سینا

دکتر عصمت شبان متخصص پوست و مو در بیرجند | آدرس و تلفن دکتر عصمت شبان