این پزشک

تخصص پزشک: پوست و مو
اصفهان
03132229898
اصفهان
آمادگاه – بن بست بوعلی – ساختمان بوعلی – طبقه دوم

دکتر عطااله حاج صادقی متخصص پوست و مو در اصفهان | آدرس و تلفن دکتر عطااله حاج صادقی