دکتر عطا مهدخواه
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: ارومیه

دکتر عطا مهدخواه

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر عطا مهدخواه

شماره تماس:

04433338181

آدرس:

آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان عمار – ساختمان عمار