این پزشک

تخصص پزشک: مغز و اعصاب
ارومیه
04433338181
ارومیه
آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان عمار – ساختمان عمار

دکتر عطا مهدخواه متخصص مغز و اعصاب در ارومیه | آدرس و تلفن دکتر عطا مهدخواه