این پزشک

تخصص پزشک: تغذیه
مشهد
05137667677
مشهد
چهارراه خیام – پشت مجتمع تجاری تک – بیستون 2 – پلاک 9 – ساختمان پزشکان بیستون – طبقه سوم

دکتر عطیه مهدیزاده متخصص تغذیه و رژیم درمانی در مشهد | آدرس و تلفن دکتر عطیه مهدیزاده