این پزشک

تخصص پزشک: متخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
قم
02537715136
قم
خیابان آذر – نبش کوچه 75 – پ 2 – مجتمع

دکتر علا الدین اردکانی متخصص ارتوپدی در قم | آدرس و تلفن دکتر علا الدین اردکانی