دکتر علیرضا آل هاشمی
تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: مشهد

دکتر علیرضا آل هاشمی

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر علیرضا آل هاشمی

شماره تماس:

05138460093

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – خیابان عارف – بین عارف 2 و 4 – ساختمان پزشکان حکیم – طبقه 3 – واحد 7