دکتر علیرضا بیرجندی

تخصص: مغز و اعصاب
محل مطب: مشهد

دکتر علیرضا بیرجندی متخصص مغز و اعصاب در مشهد | آدرس و تلفن دکتر علیرضا بیرجندی

شماره تماس:

05138517020

آدرس:

خراسان رضوی – مشهد – خیابان کوهسنگی – کوهسنگی 6 – بهشتی 11 – ساختمان پزشکان کوهسنگی