دکتر علیرضا جوادزاده
تخصص: چشم
محل مطب: تبریز

دکتر علیرضا جوادزاده

تلفن مطب و نوبت گیری دکتر علیرضا جوادزاده

شماره تماس:

041-33374311

آدرس:

آذربایجان شرقی – تبریز – خیابان آزادی – سه راهی گلگشت – ساختمان آزادی – طبقه دوم